Mijn school/sociale organisatie

Hartelijk welkom, beste leerkracht of directielid !

Door “Armand” te programmeren zorgt u er samen met ons niet enkel mee voor dat België een groot en onterecht vergeten personage uit haar geschiedenis weer welverdiende aandacht geeft… u bezorgt uw leerlingen, leden en/of sympathisanten ook een mooie middag of avond ‘uit’.

Redelijk uniek is overigens dat we “Armand” zowel in Nederlandstalige als in Franstalige versie voor u spelen !

Het levensverhaal dat we in “Armand” op de planken brengen heeft wortels in vele gemeenten te lande. Frontgemeenten zijn sowieso betrokken partij, omwille van de locatie, waar Swartenbroeks vier jaar lang actief was.

Actieve oudstrijdersverenigingen – de NSB telt vandaag nog steeds meer dan 10.000 leden! – zijn er overal te lande.

En Armands ploegmakkers – de mannen die samen met hem dit wonderlijke verhaal beleefden en waarvan er verschillenden aan bod komen tijdens de voorstelling – kwamen vanuit alle windstreken om één geheel te vormen.

De Antwerpse regio neemt dan weer een speciale plek in omdat Swartenbroeks & C° daar hun grootste triomf beleefden, Armand er uitgebreid gehuldigd werd én diverse strijdmakkers van hem uit het Antwerpse kwamen. Dankzij de uitgebreide steun die we rond dit project wisten te vergaren, kunnen we deze voorstelling, waarmee we uitgesproken mikken op kleinere, intimistische zalen van pakweg 100 tot 350 zitjes, aanbieden aan een erg gunstig tarief. Bovendien krijgt elke school of sociale organisatie die een voorstelling boekt, een begeleidend pedagogisch dossier, waarmee u na het bijwonen van de voorstelling (bijvoorbeeld op klasniveau) dieper kan ingaan op de voornaamste thema’s die in het verhaal aan bod komen: humanisme, de vluchtelingenproblematiek en onze vaderlandse geschiedenis toen en nu. Zie: Extra bij Armand?.

Als u HIER klikt, dan bezorgen wij u automatisch een offerte en alle nodige details.

Erg belangrijk daarbij: de introductieprijs én extra voordelen zijn geldig op de eerste 35 voorstellingen.

Met vriendelijke groet,

Het MBP Team
Meer informatie over de theaterproducent MBP vind u op: www.moodyblueproductions.be