MAAK KENNIS MET DE PRODUCENT(EN)

# Moody Blue Productions

Auteurs Marc Hendrickx & Dirk Dobbeleers waren met hun producties voor de 2e graad van het secundair onderwijs anderhalf decennium lang verbonden aan het gereputeerde Educatief Theater Antwerpen. Voor de avondvullende producties die ze daarnaast ontwikkelden, wilde het duo vrij en onafhankelijk kunnen handelen. Hiervoor richtten zij enerzijds de bvba Publiek op – specifiek voor grotere, uitgesproken commerciële producties – en anderzijds vzw Moody Blue Productions – voor meer artistieke, op kleinere zalen mikkende voorstellingen.

Anno 2021  bestaat het kernteam van de vzw uit regisseur Yoeri Lewijze en tekstschrijvers-producenten Dirk Dobbeleers & Marc Hendrickx. Dirk, Marc en Yoeri hebben alle drie een compleet verschillende achtergrond, wat maakt dat zij, wanneer ze hun talenten in de mix gooien, theatervoorstellingen produceren met net altijd dat tikje extra originaliteit, terwijl een hoge herkenbaarheidsgraad voor een breed publiek stand houdt.

Wat u als originele extra mag verwachten, kunnen wij op voorhand niet reeds meegeven. De ondernemingszin is eindeloos: videomapping die over het podium vliegt (Alle vijf, ARMAND), een boek (ARMAND en verschillende eerdere producties), een begeleidende minitentoonstelling (ARMAND) …

Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, spelen wij met Moody Blue Productions sterk aansprekende avondvullende programma’s, die ook geschikt zijn voor leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs. Als u het ermee eens bent dat wij op deze manier een breed publiek bereiken, dan grinniken wij eens in ons vuistje. Want hiermee houdt het niet op: Nadat we dat in het verleden reeds enkele keren deden, produceren we de nieuwe productie ARMAND zowel in het Nederlands als in het Frans!  Op deze manier zijn wij zeker dat wij ook voor u een gepaste voorstelling kunnen spelen.